Vizit karte

U poslovnom svetu se već decenijama jedna stvar izdvajam kao obavezno rešenje pri
promociji i uspostavljanju poslovnih kontakata. U pitanju je vizit karta, jedan papirni dokument
koji je po dimenzijama mali, ali istovremeno sa velikim pogodnostima kada se koristi.

Treba napomenuti da nije dovoljno samo da se nešto odštampa i podeli potencijalnim
saradnicima ili kupcima. To je često prvi kontakt nekoga sa vašom firmom i zato je bitno da
vizit karta izgleda odlično. Pri izradi se ne treba samo voditi time koliko košta štampanje,
treba deo pažnje posvetiti ko će odraditi dizajn i gde će se one odštampati.

U osnovi ima jedna dimenzija koja se najviše koristi, ali u praksi postoji veliko šarenilo
dimenzija i oblika. Takođe postoje i dosta velike mogućnosti odabira materijala na kojeme će
se štampati, ako i načina štampe. Ukoliko nemate neku konkretnu ideju kako treba da izgleda
vizit karta na kraju, dođite kod nas u štampariju na Banovo brdo gde će vam naši dizajneri
pomoći da se odradi priprema za štampu.

Dizajn treba biti prilagođen poslu, a svi podaci na vizit kartama jasno vidljivi. Papir treba da
bude dobar da bi izdržao dosta dugo bez oštećenja, a štampa kvalitetna. Važno je i da se
izdvojite iz konkurencije samim izgledom i kvalitetom, jer je to ipak prvi kontakti vaše
predstavljanje.

Kvalitetne vizit karte ne znači u isto vreme i skupe, naša štamparija u Beogradu, na Banovom
brdu se trudi da te dve stavke budu uravnotežene. Posetite nas radi dodatnog informisanja i
dogovora, a i ovde smo malo više predstavili dodatne informacije vezani za štampanje vizit
karti. U dole navedenoj tabeli je cena izrade vizit karti na adresi u Beogradu:

Same vizit karte su deo poslovne saradnje koji se koristi već dugo vremena. U tom periodu se
razvio običaj kako se daju vizit karte. Uobičajno je da se prvo obavi određeni razgovor gde bi
se predstavile mogućnosti firme i dalje saradnje, te da se na kraju toga preda vizit karta
sagovorniku.

Nakon što sagovornik preuzme vizit kartu, on će je kratko prokomentarisati. Potom će je
spakovati u torbu, novčanik ili džep, te nakon toga će vam dati svoju vizit kartu. Ovaj
postupak nije obavezan, ali je uobičajan te se smatra dobrom poslovnom praksom.
Ukoliko neko samo odloži vizit kartu koju je dobio sa strane i nakon toga ne uzvrati sa svojom
pod nekim izgovorom kao da je trenutno nema kod sebe, to se može protumačiti da nije
zainteresovan za saradnju.

DIMENZIJE VIZIT KARTICA

U praksi je neophodno da se one lako mogu smestiti u novčanik ili džep nakon susreta. Ovo
je dovelo do toga da ne postoji standardna veličina, ali sa druge strane ima nekoliko
standarda. U nekom ranijem periodu su se sve vizit karte pravile sa dimenzijama 90x50mm, a
trenutno je ovo i dalje veoma popularna dimenzija.

Druga dimenzija koja se polako nameće jeste da veličina vizit karte se poklopi sa
dimenzijama platnih kartica. Time se postiže da će onaj ko dobije vizit katu odmah nakon toga
moći da je odloži u novčanik na mestu predviženom za platne kartice.
Pored ove dve veličine se mogu javiti još neke slične, ali su one zaista retke.

MATERIJALI NA KOJIMA SE ŠTAMPAJU

Ovaj podnaslov mora biti materijali, jer se vizit karte ne štampaju samo na papiru. Kada je u
pitanju papir, one je nešto deblji da bi se obezbedila bolja otpornost na savijanje, obično su
težine 300g ili 350g. Pored ove opcije u štamparijama se nude i druge vrste papira kao što je
reljefni papir, sa metalik izgledom, drugačijih boja.

U novije vreme se dosta koriste plastične vizit karte, osnovna prednost im je što su
dugotrajnije od papirnih. Motiv se na njih prenosi pomoću UV štampe, mada se time
ograničava broj boja jer se ne mogu koristiti takozvane metalik boje kao što su zlatna ili
srebrna. Kao posebna zanimljivost se izdvaja štapa na transparentnim PVC karticama, jer su
one providne.

Treba spomenuti i aluminijum kao materijal za vizit karte. Tehnika kojom se na njemu štampa
je sublimacija i kvalitet otiska je veoma dobar. Još jedna opcija koja se ređe viđa, ali je
prisutna na tržištu je kombinovanje dva materijala na kojem se potom radi štampanje motiva.

TEHNIKE ŠTAMPE I DODATNA OBRADA

Štampa se obavlja na digitalnim mašinama za štampu ili na ofset mašinama. Digitalna
štampa se koristi kada su u pitanju manji tiraži, dok je ofest isplativiji kada je u pitanju veći
broj vizit karti.

U nekom ranijem periodu su se koristile uglavnom samo dve boje pri izradi vizit karti, a ta
tradicija se delom i danas zadržala. Međutim u današnje vreme za neke firme je prosto šteta
da ne iskoriste kompletnu paletu boja da bi se predstavili bolje. Naravni ni ovde ne treba
preterivati sa šarenilom i treba voditi računa da se kontakt podaci uvek dobro vide.

Štampa na vizit kartama može biti jednostrana ili dvostrana. Razlika u ceni često nije velika,
ali treba povesti računa o nekim dodatnim mogućnostima. Ponekad je zgodno da štampa
bude jednostrana, jer se prilikom davanja vizit karte sa druge strane mogu zapisati neke
dodatne informacije koje će biti od pomoći potencijalnom klijentu ili kupcu.

Sam oblik vizit karte može biti sa pravim uglovima ili se oni mogu napraviti da budu blago
zaobljeni. Ovo je opcija koja zavisi od želje klijenta. Takođe se može odraditi i štancovanje
čime se dobija vizit karta u bilo kojem obliku sa time da je cena značajno veća jer treba
napraviti šablon koji će se koristiti za isecanje.

Jedna od stvari koja se dodaje u skorije vreme za vizit karte je QR code. On ne zauzima
mnogo mesta, može da se skenira sa pametnim telefonom i da nakon toga učita sve bitnije
podatke o firmi na mobilni telefon.

Da bi se ojačale same vizit karte i poboljšao sam njihov izgled, nakon štampanja se može
odraditi i plastifikacija. Folija koja se nanosi može biti sjajna ili mat, a pomoći će da prvi utisak
prilikom davanja bude bolji.

Postoji topla i hladna plastifikacija kao mogućnost. Kod tople plastifikacije se folija i papir
provlače kroz grejač i tokom tog procesa se obavlja lepljenje folije za vizit kartu. Kod hladne
plastifikacije se folija lepi pomoću vodootpornoga lepka. Plastificiranjem se povećava čvrstina
papira i istovremeno se štiti od habanja i bleđenja boja.

Interesantna je i ideja vizit karti koje se mogu preklopiti, jer se odmah ističu svojim izgledom.
Kada se preklope imaju dimenziju kao redovne, a da bi se to savijanje moglo odraditi na
kvalitetan način treba da se obavi bigovanje u štampariji.

Od dodatnih opcija koje se mogu ponuditi za štampanje vizit karti, to su zlatotisak, suvi žig
(blindruk), letterpress (tipo štampa). Ove tehnike zahtevaju dodatan angažman oko izrade
klišea, te podižu cenu koštanja vizit karte. Međutim sasvim su prigodni za promociju poslova
koji se mogu smatrati luksuznim.

VIZIT KARTE CENOVNIK

Vizit karte digitalna štampa

Jednostrane

Dvostrane

Štampa vizit karti 50 komada

500.00

700.00

Štampa vizit karti 100 komada

699.00

999.00

Štampa vizit karti 200 komada

999.00

1499.00

Štampa vizit karti 300 komada

1199.00

1800.00

Štampa vizit karti 500 komada

1850.00

2650.00

Štampa vizit karti 1000 komada

3200.00

4700.00

Plastifikacija mat/sjaj po komadu

1.50

3.00

Ćoškanje po komadu

3.00

3.00