plakati i posteri

Plakati i posteri spadaju u štampani materijal koji je u osnovi bio namenjen za promocije
događaja. To su bili koncerti, predstave, sajmovi, izložbe. Danas ih često štampaju da bi se
koristili prilikom opremanja prostora, kao dekoraciju.

Ovu novu namenu plakata možemo zahvaliti digitalnoj štampi, ona je omogućila da se po
povoljnoj ceni rade mali tiraži ili čak i unikatni posteri. Plakati odštampani u malim tiražima su
cenjeni u marketingu, jer omogućuju personalizaciju za svaki objekat. Što se tiče ofset
štampe, ona se više koristi prilikom štampanja velikih tiraža.

Ukoliko imate neku dobru ideju dođite kod nas u štampariju na Banovom brdu, u Beogradu a cena usluge je pristupačna. Kod nas ćete dobit pomoć da se vaša ideja dizajnira i potom pripremi za štampu. Ukoliko nemate ideju, kod nas možete da pogledate neke primere, ali i da dobijete savete i preporuke. Plakati osim što treba da privuku pažnju moraju da sadrže i informacije vezane za promociju. Tako da pored brige o samom izgledu, mnogo pažnje se treba posvetiti i takstu kada se radi štampa plakata. Treba izbeći bilo kakve nejasnoće, dvosmislenosti ili gramatičke greške, jer
to stvara lošu sliku kod ljudi koji vide plakat.

PLAKATI I POSTERI

Plakati su saopštenja za javnost najčešće velikog formata, štampana na papiru, oni se u
većini slučajeva sastoji od teksta i slike i ističu se na javnom mestu. Štampa plakata ili
postera se radi samo sa jedne strane papira.

Plakati su zbog toga oblikovani upadljivo, koriste tipografiju i slikovni materijal, tako da
željeni iskaz bude jasno uočljiv. Boje na njima treba da budu prilagođene događaju ili
proizvodu koji promovišu.

Poster je sličan plakatu, međutim on se koristi u većini slučajeva u privatnoj sferi, kao
dekoracija za prostor. U poslednjih par decenija se pokazalo da ukoliko je plakat dobro
dizajniran i predstavlja jak brend, ljudi ga rado upotrebljavaju sa istom funkciom kao poster.

Kada je u pitanju štampanje nestandardnih veličina postera, oni mogu da se rade do širine od
1060mm. Ono se radi na štampačima koji se nazivaju ploteri, a sam postupak se naziva
plotovanje. Pored standardnih vrsta papira, u slučaju kada se radi unikatna štampa može se
koristiti i neki kvalitetniji papir. Na taj način će se obezbediti masimalan kvalitet.

Plakat ili poster najlakše možemo definisati kao štamparski promo materijal. On predstavlja
najjače oružje oglašavanja. Upotreba plakata zastupljena je u promociji proizvoda i usluga
(koncerata, izložbi, događaja, akcijskih popusta).

Plakate štampamo najčešće na 135g i 170g kunstdruk sjajnom papiru, u osnovnim veličinama
A4, SRA3, B2 iB3. Pored navedenih vrsta papira postoji mogućnost da se štampa obavi i na
nekim drugim papirima, taj segment se posebno dogovara u štampariji.
Takođe, možemo štampati i plakate van standardnih dimeznija, po Vašoj želji, u jako
kratkom roku.

Plakat je izvrstan alat marketinga. Upravo zbog njihove prirode i načina saopštenja, plakati
moraju biti razumljivi, sa što manje reči, a pre svega uočljivi i prepoznatljivi. Uticaj dobro
oblikovanih i postavljenih plakata na prodaju ne treba dodatno objašnjavati.

Zato je neophodno štampati plakate ili postere, koji su u potpunosti ispunjeni bojom,
visoke rezolucije i kvaliteta. Kod nas možete odštampati plakate na papiru u rasponu od
120 do 300 grama. Zahvaljujući digitalnoj štampi, štampa plakata je danas dostupna svima
i više nije skup i dugotrajan proces.

Postere i kvalitetne plakate često nakon štampanja uramljuju, te tako drže izložene. Na taj
način se dodatno poboljšava utisak koji šalju prema posmatraču.

Za veće tiraže plakata je potrebno nakon štampe obaviti lepljenje na mestima koja su za to
predviđena. Često se to može dogovoriti u štampariji, koja organizuje lepljenje, a nakon
obavljenog posla dostavlja fotografije sa terena.

POSTERI I PLAKATI CENA

Štampa plakata i posteraCena
Štampa 33x48 cm papir od 120gr. do 300 gr. Kunsdruk

107.00

Štampa 50x70 cm papir 120gr. Foto mat

490.00

Štampa 50x70 cm papir 180gr. Foto mat

595.00

Štampa 50x70 cm papir 180gr. Foto GLOSSY

800.00

Štampa 70x100 cm papir 120gr. Foto mat

840.00

Štampa 70x100 cm papir 180gr. Foto mat

1085.00

Štampa 70x100 cm papir 180gr. Foto Glossy

1120.00