Savijanje i sečenje crteža na A4 i A3 Format

U Copy Shopu Beograd vršimo sečenje i savijanje Vaših crteža, a u mogućnosti smo da Vam ponudimo i kompletan proces od štampanja, do potpunog koričenja svakog vašeg projekta.

SLAGANJE CRTEŽA

Savijanje crteža (kako bi se složili u projekat) je precizno određeno posebnim pravilima:

– Svi formati veći od A4 savijaju se i dovode na format A4

– Prilikom savijanja, stranica na kojoj je zaglavlje mora biti sa gornje strane savijenog crteža.

Na slici iznad možete videti primer:

Savijanje papira formata A3 i 

Primer savijanja papira većeg formata –produženi A2

SAVIJANJE I SEČENJE CRTEŽA NA A4 I A3 FORMAT - USLUGE I CENA

Sečenje i savijanje crteža na A4 i A3 format
Opis uslugecena
Sečenje po metru dužnom20.00
Savijanje po metru dužnom na A420.00
Savijanje po metru dužnom na A340.00