Grafički Dizajn

Kada bi se realno pogledalo oko sebe moglo bi se reći da je grafički dizajn sveprisutan.
Pogrešno bi se moglo pomisliti da je njegova uloga da samo stvari i predmete učini lepima za
oko, grafički dizajneri trebaju kreirati stvari tako i da prenesu odredjenu poruku.
Sve što radi grafički dizajner možemo da ponudimo u našoj štampariji na Banovom brdu, u
Beogradu a dole pogledajte cenovnik. Bilo da vam je potrebna izrada logoa, dizajniranje cenovnika, pićovnika, dizajn flajera, kreativni dizajn reklamnog materijala, naš tim je tu da ispuni sve zahteve što se dizajna tiče, da vam da savet i odgovori na vaš zahtev znanjem, stručnošcu i povoljnom
cenom.

Naši grafički dizajneri će se potruditi da ono što je prikazano na kompjuteru na kraju bude i
verno odštampano. Oni su upoznati sa nekim ograničenjima koje imaju materijali na kojima se
štampa ili koja imaju boje, te se tokom same pripreme za štampu o svemu tome vodi računa.
Pored navedenog, možemo ponuditi i pomoć pri kreiranju vizuelnog identiteta u našoj
štampariji. Ova stavka je veoma bitna kada se radi materijal za promociju firme, kao na primer
vizit karte, koverte, memorandumi, a sam koncept vizuelnog identiteta je koristan pri
štampanju promotivnog materijala. Posetite nas na Banovom brdu radi detaljnijeg
informisanja oko cena ili nas kontaktirajte preko sajta.

GRAFIČKI DIZAJN - USLUGE I CENA

Dizajn i priprema za štampuCena
Kreativni dizajn po započetom času2000.00
Priprema za štampu po započetom času900.00
Montaže i korekcije po minutu15.00
Izrada logoana upit
Obrada fotografijana upit

A šta tačno grafički dizajner radi

Ljudi koji rade ovaj posao trebaju da slože slike, fotografije, ilustracije i tekst na lep i
pregledan način, a da je u isto vreme prilagođen mediju za koji se pravi. Znači trebaju
posedovati osećaj za estetiku i dobru kompoziciju, ali u isto vreme da znaju osobine pozicije
gde će se njihov rad prikazati.

Tako na primer kada osmisle osnovu rada, te potom odrade ceo proces do konačnog rešenja
i taj njihov dizajn se aktivno može primeniti na bilo koju poziciju. To mogu biti pripreme za
štampanje na majicama, za vizit karte, za bilborde te nešto od promotivnog materijala, kao na
primer torbe. I kada se to sve uporedi I pogleda vidi se jasno da je u pitanju ista kampanja ili
firma u pitanju, bez obzira na razlike u veličini ili manjim razlikama u izgledu.

Kada se radi grafički dizajn potrebno je da sve lepo izgleda, međutim istovremeno neki
segmeti moraju biti jasnije naglašeni i istaknuti. Potrebno je imati iskustva da se ovo odradi na
dobar način, da se nebi preteralo sa naglašavanjem nekih delova I da se tako naruši
kompletna celina.

Pored toga što osmišljavaju kompletan izgled, oni mogu i da pomognu ukoliko vi imate neku
ideju kako to treba da izgleda. Potrebno je da se zna da postoje određena ograničenja
prilikom štampanja, te da se ne može baš sve što se zamisli u stvarnosti sprovesti u delo. Tu je zato grafički dizajner koji će vašu ideju ili skicu dovesti što bliže onome što ste zamislili, ali u isto vreme zadržati se u granicima onoga što se može napraviti.

Koje programe koristi prilikom radova

Sam rad se može podeliti na vektorski koji se koristi za ilustracije, te na rasterski koji se koristi
za obradu fotografija. Ova podela bi bila zaista prilično uprošćena, ali je bitno razumeti da
postoje neka ograničenja. Tu treba spomenuti i neke programe za tehničko crtanje, takozvane
CAD programe koji se ipak ređe koriste za grafički dizajn.

Vektorska grafika uglavnom radi sa ilustracijama, a karakteriše je uglavnom da prelazi među
bojama imaju jasne ivice. Postoji veliki broj programa, a najčešće se koriste Inkscape,
CorelDraw, Adobe Illustrator. Neki se plaćaju dok se drugi mogu koristiti slobodno. Ove koje
sam naveo su najsveobuhvatniji, dok postoji još dosta programa sa delom ograničenim
funkcijama.

Rasterska grafika sa druge strane radi sa fotografijama i kod nje se površine između dve boje
često preklapaju i imaju postepen prelaz. Ovde je najpoznatiji program Adobe Photoshop ,
GIMP, Rebelle. Ovde ima naravno još čitav niz programa koji su manje poznati, ali koji
istovremeno imaju manje opcija. Međutim ni prema tim slabijim programima ne treba imati
neke rezerve, i oni često mogu da odrade dobar posao.

Prilikom rada u štampariji, grafički dizajneri su često usmereni i na programe koji dolaze sa
mašinama za štampu. Ovi sistemi su sada u priličnoj meri digitalizovani, te često imaju na
sebi određene digitalne sisteme sa nekim manjim displejem. A pun potencijal se ostvaruje
kada se mašina za štampanje poveže sa kompjuterom. Često se motivi koje je grafički
dizajner pripremi za štampu u drugim programima prvo prebace u program koji je stigao uz
mašinu i potom se radi štampanje.

Kome su namenjeni njihovi dizajni

Praktičan odgovor bi dio svima, jednostavan primer bi bio ambalaža za proizvode koja nam
svojim izgledom na jednostavan način saopštava najvažnije informacije o samom proizvodu.
To je samo jedan primer, a sličnih bi se moglo nabrojati veoma mnogo. Mi ćemo se ovde
zadržati na nekim primerima u situacijama kada je potrebno nešto odštampati.

Za početak možemo spomenuti ljude koji organizuju neki događaj, manifestaciju ili koncert.
Radi bolje promocije se može odraditi štapanje motiva na veći broj majica, te se na taj način
može povećati uticaj promocije. Grafički dizajner je tu da kreira motiv koji je jasno predstavlja
manifestaciju, a u isto vreme je jednostavan te da tako omogući da štampa velikog broja
majica ne bude previše skupa.

Veoma česta je situacija i kada se pravi neki proizvod koji treba da bude jedinstven jer se
predaje kao poklon. Tu je opet grafički dizajner koji će željeni motiv prilagoditi za štampu na
šolji ili na primer kao poster. Ovo je veoma osetljivo i pomoć stručnjaka je neophodna da nam
pomogne u tome da poklon što bolje izgleda.

Tu su i materijali koji se koriste za promociju fireme, čak I relativno jednostavne stvari kao na
primer vizit karte, memorandumi ili koverte se mogu srediti da lepo izgledaju i time se sama
firma predstavi kao ozbiljan partner. Kod nekih ličnih stavri koje se rade u određenim tiražima
moramo spomenuti pozivnice za svadbu, koje u isto vreme trebaju biti što jednostavnije i
istovremeno svečane.

Posebno kada su u pitanju zahtevnije stvari ako što je nastup firmi na sajmu, kada je
neohodano da se grafički dizajn primeni na mnogo elemenata. I na kraju svi ti elementi
trebaju da izgledaju skladno, a da istovremeno budu informativni za posetioce.

Kao što se može primetiti iz gore navedenog, primera gde je neophodan rad grafičkog
dizajnera je zaista mnogo. A moglo bi se još dosta toga navesti ako bi nastavili da pišemo jer
je grafički dizaj sveprisutan svugde oko nas.