Kontaktirajte nas

Crno belo kopiranje i štampa

Crno belo kopiranje i štampa?

Jednostrana i obostrana, umanjena ili uvećana, crno belo kopiranje i štampa formata A4 i A3, na papiru od 80gm2 do 300gm2. Moguće je sortirati materijal, ukoliko je potrebno.

Imamo iskustvo i mašine velike brzine, koje mogu kopirati jednostrano i obostrano kod nas na Banovom Brdu u Beogradu. Možemo štampati na težinama od 80 gm2 papira do 300 gm2 kunstdruk formata A4 i A3.

Kod nas možete uvećati Vaše originale do 400%,a možete ih i umanjiti do 25%.

Povezane usluge:

 

CRNO BELO KOPIRANJE I ŠTAMPA - USLUGE I CENA

jednostranoCrno belo A4/80gr štampa i kopiranjeobostrano
9.00 1-20 kopija8.00
6.0021 - 505.00
5.0051 - 1004.00
3.10101 - 10002.10
2.101001 i više1.90
na upit preko 1000na upit
12.00 štampa linijskih crteža i slika A4
isčitavanje dok. po primerku LK,ZK25.00
Cena za obostrane kopije se računaju po otisku, ne po listu!
jednostranoCrno belo A3/80gr štampa i kopiranjeobostrano
15.00 1-20 kopija10.00
9.0021 - 508.00
8.0051 - 1007.00
6.80101 - 2005.80
5.301001 i više4.30
19.00 Štampa linijskih crteza A3
20.00 Štampa slika A3 cb
Cena za obostrane kopije se računaju po otisku, ne po listu!
Doplata za kopiranje na posebnim medijimaCena
NCR samokopirajući papir A43.00
A3 Paus20.00
A4 Papir u boji 3.00
A4 Papir 100 gr. Mat 3.00