Crno belo kopiranje i štampa

Crno belo kopiranje i štampa?

Jednostrana i obostrana, umanjena ili uvećana, crno belo kopiranje i štampa formata A4 i A3, na papiru od 80gm2 do 300gm2. Moguće je sortirati materijal, ukoliko je potrebno.

Imamo iskustvo i mašine velike brzine, koje mogu kopirati jednostrano i obostrano kod nas na Banovom Brdu u Beogradu. Možemo štampati na težinama od 80 gm2 papira do 300 gm2 kunstdruk formata A4 i A3.

Kod nas možete uvećati Vaše originale do 400%,a možete ih i umanjiti do 25%.

Povezane usluge:

 

CRNO BELO KOPIRANJE I ŠTAMPA - USLUGE I CENA

Crno belo A4/80gr štampa i kopiranje

Jednostrano

Obostrano

1-20 kopija

11.00

10.50

21 - 100

8.00

7.50

101-200

6.00

5.00

201 - 1000

5.00

4.50

1001+

4.00

3.60

preko 5000

na upit

na upit
Crno belo A3/80gr štampa i kopiranje

Jenostrano

Obostrano

1-20 kopija

18.00

16.00

21 - 100

13.00

12.00

101-200

11.00

10.00

201 - 1000

8.90

7.90

1001+

8.30

7.30

Doplata za kopiranje na posebnim medijimaCena
NCR samokopirajući papir A4

6.00

A3 Paus

22.00

A4 Papir u boji

6.00

A4 Papir 100 gr. Mat

6.00

štampa linijskih crteža i slika A4 – 16.00
štampa tamnih originala i slika A4 – 21.00