Kontaktirajte nas

brošure i katalozi

Kada se poželi detaljnije potencijalnim kupcima nešto predstaviti preporuka je da se koriste
brošure ili katalozi. U svakodnevnom životu ih srećemo veoma često, neki nas zainteresuju, a
neke brošure jedva da i pogledamo. A desi se često da i one koje pogledamo samo na brzinu
prelistamo jer ne vidimo ništa zanimljivo. Zapravo u njima se nađe svega zanimljivog, ali da bi
ljudi to primetili brošure trebaju da budu jednostavno i pravilno dizajnirane.

Mada se često svrstavaju u istu grupu među njima postoji određena razlika. Obim brošura je
od nekoliko pa do nekoliko desetina stranica. Katalozi su malo obimniji, imaju od nekoliko
desetina pa do nekoliko stotina stranica. Ne postoji neka jasna granica pa se nazivi
upotrebljavaju često podjednako.

Potrebno je znati za koju ciljanu grupu se dizajniraju, ali i gde će se deliti. Mi vam možemo
ponuditi neka gotova rešenja kao polaznu osnovu, a zajedno sa našim grafičkim dizajnerima
se kompletan izgled može doterati prema vašoj želji. Naša štamparija se nalazi na Banovom
Brdu u Beogradu. Štampa flajera i kataloga se obavlja na ofset mašinama jer se tiraži kreću
od 5 000 do 15 000 komada najčešće.

Postoje neke dodatne opcije koje mogu dodatno da izdvoje brošure ili kataloge, kao na primer
plastifikacija korica ili zaobljeni uglovi. Za bilo kakve informacije nas kontaktirajte, možete da
nas posetite, štamparija se nalazi u Beogradu na Banovom brdu. Ovde na sajtu smo takođe
napisali neke osnovne informacije kao kako bi pomogli da se informišete o osnovama.

BROŠURE I KATALOZI - USLUGE I CENA

Štampa brošuracena
Brošura -buklet kolor A4 sa doradom (cena po str.kataloga)40.00
Katalog -buklet kolor A5 sa doradom (cena po str.kataloga)20.00
Liflet A4 kolor dvostrani sa dva savijanja 50 kom2400.00
Liflet A4 kolor dvostrani sa dva savijanja 100 kom3800.00
Liflet A3 kolor dvostrani sa jednim savijanjem 50 kom3400.00
Cena za ostale dimenzije i veće količine na upit

Korist od kataloga i brošura u praksi mogu imati svi koji se bave privrednom delatnošću, ali
potrebno je da se ispuni nekoliko uslova da bi marketing kampanja sa njima bila uspešna.
Katalog treba da je kvalitetan, kako izgledom tako i izradom, zatim potrebno je da se podeli
ciljanoj publici u odgovarajuće vreme. Uzmimo na primer sajmove kao idealno mesto, na njih
dolaze ljudi koje zanima tema o čemu je sajam, te je to dobra prilika da im se predstave
informacije o proizvodima, jer su oni baš radi novosti i došli na sajam.

Mada postoji više naziva, ne postoji jasna definicija šta treba da se ispuni radi svstavanja u
kategoriju brošura ili kataloga. Povremeno se koriste nazivi prospekti i lifleti. Probaćemo ovde
da malo jasnije predstavimo šta koji naziv označava.

Brošura je papirni dokument koji ima od nekoliko listova, do nekoliko desetina listova.
Najčešće je to od 4 stranica do 48 strana bez omota, ali postoje i primeri koji odstupaju od
navedenih brojeva. U bukvalnom prevodu znači da je u pitanju tanka knjiga u mekom povezu.
Kod brošura je bitna i dimenzija, one se prave u manjim formatima da bi se olakšalo onom ko
je uzme da je lako spakuje i ponese.

Sa kvalitetnim slikama i dobro napisanim tekstom, brošure pružaju podršku za svaku vrstu
marketinga. Kompanije mogu nastupiti sa više brošura od kojih je svaka namenjena za
određenu grupu proizvoda ili usluga iz ponude. Kako će se raditi priprema za štampanje
brošura i u celini dizajn zavisi za koju ciljanu grupu je namenjena, da li za vlasnike preduzeća,
za veletrgovce, malotrgovce ili krajnjim kupcima.

Prilikom kreiranja sadržaja bitno je da pored samog opisa proizvoda ili usluge na jasan način
navedete i sve prednosti koje će kupci imati nakon kupovine. Probajte da uvidite koja bi im
mogla biti pitanja kada vide sliku i opis proizvoda, pa u sklopu opisa dajte odgovore na ta
pitanja.

Katalozi su obimniji, oni imaju od par desetina listova do par stotina. Realno se najčešće
sreću oni sa 60 pa do 120 listova, mada nisu retki ni oni mnogo obimniji. U osnovi je to spisak
određenih predmeta koji su složeni prema nekom redu. Ovde su nama interesantni katalozi
namenjeni za prodaju proizvoda, a oni su obično organizovani prema kategorijama gde se
nalaze prikazani artikli.

Grafički dizajn kataloga je veoma bitan jer on treba da ostavi dobar utisak na onoga ko ga
lista. Pored informacija o proizvodima, potrebna je dobra sekcija u kojoj će se predstaviti
prodavac. Pored fotografija, poželjno je korišćenje ilustracija i grafika koje se obično koriste
kao pozadina iza fotografija, a koje prikazuju motive u vezi sa fotografijama. Pored toga se
treba lepo odrediti deo gde je objašnjen postupak kupovine i naručivanja robe.

Prospekti je izraz koji se koristi za štampani materijal namenjen prezentaciji uglavnom
jednog proizvoda ili manje grupe proizvoda. Veoma je popularam u uslužnoj delatnosti gde se
koristi za promociju turističkih destinacija. Međutim koristi se često i za neke druge stvari, pa
da bi se izbegla zabuna više je u upotrebi izraz brošura.

Lifleti su prilično neodređen pojam, jednostavno se koriste kada su u pitanju flajeri ali oni
preklopljeni i za brošure manjeg obima. Izraz lifleti se malo koristi, ali ga moramo spomenuti
jer je u upotrebi.

NAČIN ŠTAMPANJA

Kako je u pitanju materijal namenjen za promociju, cena štampanja ne treba da bude jedini
element koji će se gledati pri odabiru gde će se i kako štampati brošure ili katalozi. Čitav
proces se sastoji od nekoliko koraka i svaki od njih je bitan.

Sama štampa se obavlja u ofset tehnici, u velikoj većini slučajeva je u pitanju tabačna ofset
štampa. U situacijama kada se radi više od 20 000 komada preporuka je da se za štampanje
kataloga i brošura koristi rotaciona ofset štampa. Ne treba zaboraviti ni digitalnu štampu kada
su u pitanju manji tiraži i kao obaveznu da se odrade probni uzorci, radi provere kako će to
izgledati.

Papir koji se koristi bi trebao da bude najmanje težine 150g, mada se u ponudi mogu naći u
brošure štampane na papiru težine od 135g. U praksi se pokazalo da će štampani materijal
na kvalitetnom papiru sa dobrom odrađenom pripremom grafičkog dizajna češće biti sačuvan,
te da će ga na taj način videti veći broj ljudi.

Štamparije često imaju već pripremljene osnove kako bi mogao da izgleda osnovni dizajn,
često su to veće galerije sa nekoliko destina predloženih rešenja. Odabirom nekog koji
odgovara onome što se predstavlja u katalogu će se značajno brže odraditi priprema za štampu. Fotografije koje se koriste sa druge strane moraju biti kvalitetne i jedinstvene jer one čine razliku u odnosu na konkurenciju.

Ovde treba napomenuti da je grafički dizan taj koji će odredi kako bi dokument trebalo da
izgleda na kraju. Posao pripreme za štampu odnosi se na posao koji prilagođava dizajn tako
da se on može na kvalitetan i željeni način preneti na papir. U štampariji su ova dva posla
usko povezana, ali ih ne treba mešati misleći da je u pitanju jedan postupak.

Za neke luksuzne usluge i proizvode na brošurama i katalozima se mogu obaviti i dodatni
radovi. Oni će sigurno da pomognu da se privuče pažnja, a i prvi utisak koji će neko imati
kada ih prelista će biti pozitivan. To su na primer zaobljene ivice (ćoštkarenje), zlatotisak, suvi
žig (Blindruk), kao i posebni načini savijanja.

Na kraju da ponešto kažemo i o deljenju ovog materijala. Za brošure je je veoma popularno
da se dele po kućama ubacivanjem u poštansko sanduče, ponekad se dele po ulici slučajnim
prolaznicima ili se nude direktno u objektima koji vrše promociju, kao na primer prodavnice ili
turističke agencije. 

Katalozi bolje rezultate postižu kada se lično uručuju, na promo štandovima ili sajmovima. Ljudi koji ih preuzimaju su već upoznati sa brendom koji ih deli, pa obično imaju dodatna pitanja, te veoma cene kada uz katalog mogu da dobiju i neke ogovore ili dodatne informacije.