Digitalna štampa

Digitalna štampa


Današnja ekspanzija raznih medija za informisanje i nagli trend porasta elektronskih činilaca u segmentu informisanja i komunikacije, postavlja pitanje da li su štampa i štampani materijal uopšte potrebni. Da li tržište ima potrebu za štampanim proizvodima, kopiranjem, skeniranjem i bilo kakvom uslugom vezanom za štamparsku industriju? Odgovor na to pitanje je lak, drugačija raspodela prioriteta u medijima za informisanje donela je promene i u štampi, a te promene su se odrazile na nagli porast udela digitalne štampe u odnosu na ofset. Brzi način života i neprestana potreba za komercijalnim materijalima postavila je nove uslove poslovanja, koji se ogledaju u brzim rokovima štampe, malim tiražima i vrhunskom kvalitetu. Sve su ovo karakteristike digitalne štampe. Slobodno možemo reći da je ovo vreme digitalizacije svih mogućih tehnologija usko vezanih za štampu.
Istraživanja u grafičkoj industriji su pokazala da većina korisnika, čak 78%, ima potrebu za tiražima manjim od 3000 otisaka i da čak 30% poslova mora biti završeno za manje od 24h. Tim podacima treba dodati izuzetnu potrebu korisnika za personalizovanom štampom tj. takozvanom varjabilnom štampom. Velika  potreba za brzom digitalnom štampom ne izuzima kvalitet, pa je tako kvalitet kolorne i crno bele digitalne štampe i dalje na vrhunskom nivou i zadovoljava sve zahtevnije kvalitativne i ekološke tržišne uslove. 

Digitalna štampa, kao revolucionarna tehnologija, predstavlja direktnu štampu sa računara, bez komplikovanog tehnološkog procesa i mnoštva međufaza. Osmišljena je da u potpunosti olakša i zaštiti od greške proces štampe. Priprema sa kompjutera odlazi pravo u mašinu koja za par minuta izbacuje prvi otisak. Potvrda prvog otiska omogućava vam da u vrlo kratkom roku dobijete ostatak odštampanog materijala, po uzorku na potvrđeni. Sve moguće greške načinjene u pripremi vrlo lako se mogu ispraviti u hodu.