Savijanje i sečenje crteža na A4 i A3 format

Savijanje i sečenje velikih formata

U Copy Shopu vršimo sečenje i savijanje Vaših crteža, a u mogućnosti smo da Vam ponudimo i kompletan proces od štampanja, do potpunog koričenja svakog vašeg projekta.


SLAGANJE CRTEŽA

Savijanje crteža (kako bi se složili u projekat) je precizno određeno posebnim pravilima:

- Svi formati veći od A4 savijaju se i dovode na format A4

- Prilikom savijanja, stranica na kojoj je zaglavlje mora biti sa gornje strane savijenog crteža.

Na slici iznad možete videti primer:

Savijanje papira formata A3 i 

Primer savijanja papira većeg formata –produženi A2