Priprema fajlova za štampu

Priprema fajlova za štampu

Sve fajlove koje želite da štampate možete dostaviti u .PDF formatu.

Kada snimate PDF format, izaberite 'Press Quality' u ponuđenim Adobe PDF presetima. Vodite računa da, ukoliko donosite fajlove koji nisu složeni na SRA3 tabak (450x320mm) ili koji ne zahvataju pun SRA3 format, sve strane moraju imati istu orijentaciju - ili portrait ili landscape.

 

Adobe Illustrator

Sav tekst obavezno pretvorite u krive: (CTRL+A = Select all, CTRL+SHIFT+O= Create Outlines).

Koristite iskljucivo CMYK kolor mod.

Kada ubacujete slike u dokument, obavezno iskljucite Link opciju - sve slike moraju biti embeded.

Ako koristite transparencije, uradite Flatten Trancparency (CTRL+A =Select All, Meni: Object/Flatten Transparency).

Fajl snimiti u .EPS - verzija CS3 ili u .PDF formatu.

 

Adobe Photoshop

Koristite iskljucivo CMYK kolor mod.

Ako ste radili u RGB modu, fajl obavezno prebacite u CMYK (Meni:Image/Mode-CMYK).

Rezolucija 300 dpi. (Meni: Image/Image Size... Resolution 300pixel/inch).

 

Fajl snimiti u .EPS formatu, na sledeci način:

Photoshop EPS, Preview TIF 8-bit, Encoding JPEG Maximum Quality, nijedna druga opcija ne sme da bude označena!

verzija CS3 ili .PDF format

 

CorelDraw

Sav tekst obavezno pretvorite u krive:

CTRL+A, Meni: Arange/Ungroup All, Meni: Edit/SelectAll/Text, CTRL+Q).

Važno: U starijim verzijama Paragraph tekst se ne može pretvoriti u krive!

Koristite isključivo CMYK kolor mod. Fajl možete snimiti u .CDR formatu(do verzije X3), snimiti kao .EPS ili kao .PDF.