Plakati / Posteri

Plakati / Posteri

Plakat je saopštenje za javnost velikog formata, najčešće na papiru, koje se u većini slučajeva sastoji od teksta i slike i ističe se na javnom mestu. Štampa se samo sa jedne strane papira.

Plakati su zbog toga oblikovani upadljivo i koriste tipografiju i slikovni materijal, tako da željeni iskaz bude jasno uočljiv. Plakatu je sličan poster, međutim on se koristi u većini slučajeva u privatnoj sferi, kao dekoracija.

Plakat ili poster najlakše možemo definisati kao štamparski promo materijal. On predstavlja najjače oružje oglašavanja. Upotreba plakata zastupljena je u promociji proizvoda i usluga (koncerata, izložbi, događaja, akcijskih popusta). Plakate štampamo najčešće na 135g i 170g kunstdruk sjajnom papiru, u osnovnim veličinama A4, SRA3, B2 iB3.

Standardne dimenzije plakata su:

  • A4     - 21 x 30 cm
  • SRA3 – 32 x 45 cm
  • B3     - 33 x 50 cm
  • B2     - 50 x 70 cm

Takođe, možemo štampati i plakate van standardnih dimeznija, po Vašoj želji, u jako kratkom roku.

Plakat je izvrstan alat marketinga. Upravo zbog njihove prirode i načina saopštenja, plakati moraju biti razumljivi, sa što manje reči, a pre svega uočljivi i prepoznatljivi. Uticaj dobro oblikovanih i postavljenih plakata na prodaju ne treba dodatno objašnjavati.

Zato je neophodno štampati plakate ili postere, koji su u potpunosti ispunjeni bojom, visoke rezolucije i kvaliteta. Kod nas možete odštampati plakate na papiru u rasponu od 120 do 300 grama. Zahvaljujući digitalnoj štampi, štampa plakata je danas dostupna svima i više nije skup i dugotrajan proces.