Memorandumi

Memorandumi


Memorandum je list papira, najčešće A4 formata, na kojem se nalaze osnovni podaci Vašeg preduzeća. On predstavlja jedinstven i formalan dokument jedne firme, bilo da se koristi u internoj ili spoljašnjoj poslovnoj komunikaciji.

Unutar poslovne komunikacije postoje određena pravila koja treba poštovati, a jedno od njih govori da svako preduzeće ima vlastiti, originalan memorandum. Obično se radi na 80g - 90g papiru sa jednostranom štampom, u jednoj ili više boja, u A4 formatu. Za manji broj komada (ispod 500) preporučuje se digitalna štampa memoranduma.