koverte

Koverte

U Copy Shop-u pored celokupnog korporacijskog materijala, možemo da Vam ponudimo i štampu koverti. Koverte, kao i sav ostali korporacijski materijal, predstavljaju jedan vid reklame. Na koverte se obično stavlja logo firme sa adresom, ali se na njima može naći i neki upečatljiv dizajn povezan sa ostalim korporativnim materijalom.

Štampa se radi na standradnoj Ameriken koverti, čija je dimenzija 21x10cm, a može biti sa i bez prozora.

Koverte bismo mogli nazvati ambalažom za pismo i dokumente. Najčešće upotrebljavana koverta je popularno zvana “American forma” ~ 230x110 mm.