Foto štampa na peni (kaširanje fotografija)

Foto štampa na peni (kaširanje fotografija)

U današnje vreme kaširana (zalepljena) fotografija na peni je nešto najmodernije na našem tržištu. Vaša slika ili fotografija odštampana na presovanoj karton peni izgleda kao pločica na zidu. Lepi se direktno na zid (pomoću obostrane lepljive duplofan trake), bez obzira da li je zid od cigle, kamena ili maltera.

Kaširanje je zanatski proces kojim se print, na papiru ili platnu, fiksira (lepi) za čvrstu podlogu, a u cilju čuvanja, prezentacije, uramljivanja i dr. Podloga na koju se kašira može biti: karton, lepenka, medijapan, PVC pena za kaširanje, foreks ili drvo. Podloga se bira u odnosu na dimenzije rada koji se kašira.

Foto na peni Vam izrađujemo tako što nam donesete ili pošaljete sliku ili fotografiju, a zatim je mi štampamo na samolepljivoj foliji, u visokoj rezoluciji. Sledeći korak je lepljenje na ploču od presovane kartonske pene. Nakon toga možete preuzeti Vašu sliku. Najčešće se kaširane fotografije montiraju na zid uz pomoć duplofan trake (obostrano lepljiva traka), koju možete kupiti u svakoj farbari.