Crno belo kopiranje i štampa

Crno belo Kopiranje


Jednostrana i obostrana, umanjena ili uvećana, crno bela štampa formata A4 i A3, na papiru od 80gm2 do 300gm2. Moguće je sortirati materijal, ukoliko je potrebno.

Imamo iskustvo i mašine velike brzine, koje mogu kopirati jednostrano i obostrano. Možemo štampati na težinama od 80 gm2 papira do 300 gm2 kunstdruk formata A4 i A3.

Kod nas možete uvećati Vaše originale do 400%,a možete ih i umanjiti do 25%.