Brošure i katalozi

Brošure i katalozi

Katalozi i brošure su popularno sredstvo informisanja tj. tržišne komunikacije. Koriste se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih skupova proizvoda, odnosno usluga. Izrađujemo ih u raznim dimenzijama, na raznim vrstama papira, u različitom opsegu. Brošura je ta koja će kupca ubediti da je Vaš prozivod baš ono što traži!

Potrebu za katalozima - brošurama ima svaka proizvodnja, veleprodaja, trgovina, industrija, kao i edukativne i kulturne ustanove. Kataloge, odnosno brošure, najčešće radimo za trgovinska preduzeća, proizvođače prehrambenih proizvoda, galanterije, prodavnice tehničke robe, galerije, agencije, advokatske kancelarije, veleprodaje i dr.

Copy Shop je u mogućnosti da Vam ponudi najpovoljniju štampu kataloga i brošura, kao i dizajn istih.

Katalozi se najčešće štampaju na kvalitetnijem papiru, u punom koloru. Naše Xerox mašine  ostvaruju realizaciju projekata u kratkom vremenskom periodu i nude visok kvalitet, što je garancija da će Vaši katalozi ostvariti svoju namenu.

Copy Shop vam nudi angažovanje dizajnera, što vam omogućava da celokupan posao završite na jednom mestu.

Katalogu i brošura Vam mogu pomoći da reklamiranjem dostignete veću potražnju Vašeg proizvoda.

Priprema za štampu Vašeg kataloga ili brošure treba da bude originalna, uočljiva i da sadrži sve informacije u vezi sa delatnošću, proizvodom ili kompanijom koju predstavljate. Ukoliko nemate pripremljen fajl za štampu brošure ili niste upućeni u izradu iste, mi ćemo Vam pomoći.

Svaka velika kompanija zna da dobro dizajniran katalog ili brošura čine da njihovi proizvodi dugo žive i da se ne zaborave lako.

Kod štampe kataloga i brošura nema određenih dimenzija, oblika, tehnika u boji itd. Brošura može biti savijena na jedan, dva ili više prevoja. Česta je i brošura dimenzija manjih od A4, odštampana sa obe strane,u boji, bez ikakvih prevoja. Zatim, brošura koja je odštampana u boji, sa tri prevoja i to su najčešće brošure koje možete naći u bankama, apotekama, u blizini turističkih lokacija itd. Za brošuru se uglavnom koristi puniji papir, od preko 100g, jer će na takvom papiru digitalna štampa u boji u potpunosti zablistati.

Naša štampa kataloga ima kvalitetan otisak, sa jasnim bojama i ujednačenim tonovima. Brošura najčešće sadrži izuzetnu količinu teksta koja je uklopljena jasno i obavezno praćena slikama. Zbog kombinacije slika i teksta Vam preporučujemo da boje na Vašim brošurama uvek budu ujednačene i da je sama priprema brošura ujednačena sa Vašim logom ili bojama proizvoda koji reklamirate.

Svi vizuelni elementi praćeni tekstom i slikama treba da budu usklađeni sa Vašom brošurom, kako bi ona držala pažnju duže od nekoliko sekundi. 

Vaše brošure mogu biti povezane spiralno, žičano ili tvrdim povezom i štampane na posebnom papiru. Brošure mogu biti i zaheftane, ako to želite. 

Kod nas, pored profesionalnog dizajna kataloga-brošura, imate mogućnost velikog izbora materijala od kojih želite da budu izrađeni (glatkih ili mat premaznih papira, kundruck-a), uz mogućnosti dorade, kao što su plastifikacija, klamovanje, kaširanje.